Biochemie - vzdělávací portál, Přírodní látky - Sacharidy

Sacharosa (řepný cukr) vzniká spojením glukosy a fruktosy za vzniku glykosidové vazby mezi prvním uhlíkem glukosy a druhým uhlíkem fruktosy.

Kpo - Fyziologická poradna 3 (7

takovou reakci jsme už potkali – z jednoho mmol glukózy vznikne bez přístupu kyslíku jeden mmol laktátu, i když se z glukózy něco odtrhne a spálí na.

I/ 6

-důsledkem disociace je, že celkový počet částic v disociovaném roztoku je větší než v roztoku nedisociovaném. Disoaciační konstanta

Neodkladná resuscitace dětí - Úvod

UPV MB 99 1 Paediatric Basic Life Support Neodkladná resuscitace dětí Guidelines 2010

Adenosinfosfátové koenzymy

V následujícím přehledu jsou uvedeny údaje o změně standardní Gibbsovy energie při hydrolýze některých důležitých fosfátů za podmínky plné disociace protonů.

Bc03_02_04

). Analogicky zásady jsou látky uvolňující disociací. TSK glukózy vztažené ke koncentraci glukózy v analyzovaných vzorcích (sloupec 2). TSK glukózy (g.g

Trauma Team protocols

5. Stanovte hladinu glukózy v séru. Při hodnotě pod 4,0 mmol podejte 25 ml 50% glukózy, při hodnotě nad 14 mmol pokračujte protokolem Hyperglykemie

1 Snížení tlaku páry nad roztokem

11 Snížení teploty tuhnutí roztoků elektrolytů, stupeň disociace ... 3 12 Snížení teploty tuhnutí roztoků elektrolytů, stupeň disociace ... 3 13 Zvýšení teploty varu.

Mozkomíšní mok, likvor - vyšetření cytologické ...

Mozkomíšní mok (cerebrospinální likvor) vyplňuje dutiny centrálního nervstva – mozkové komory a tzv. subarachnoideální prostory (jsou to prostory pod ...

Laboratorní vyšetření moči

glukóza malé množství může být v moči přítomno (do 0,8 mmol/l); vyšší množství = glykosurie; ledvinný práh pro glukózu je 9-10 mmol/l (tj. při

Humalog 100 IU/ml Kwikpen, inj sol 5x3ml (Humalog-100-IU-ml...

Humalog 100 IU/ml Kwikpen, inj sol 5x3ml, subkutánní/intravenózní podání, injekční roztok, balení 5x 3 ml, síla 100 UT/ml, typ balení zásobní vložka